Reikikurser

2021-10-15

Varför måste jag gå om Reiki för dig när jag vill lära mig MediReiki®

Det är ju väldigt roligt att många människor vill lära sig MediReiki® men när jag säger att de behöver gå den klassiska japanska Reikin blir de […]
2021-09-09

Komyo Reikido en metod med ursprung och tradition

Reiki Ryoho är andlig hälsa
2021-08-27

Grundkurs på distans i klassisk japansk Reiki©

Reiki Ryoho är andlig hälsa