Jag heter Solkarina och är huvudlärare på Sinnligkunskap AB. Jag lärde mig Reiki Ryoho 1990 (Usui Shiki Reiki Ryoho) jag har dagligen praktiserat Reiki sedan dess. 1996 blev jag lärare i Reiki. Jag använder mig endast av de japanska Usui Reiki Ryoho metoderna idag och därför hittar du väldigt lite västlig Reiki på dessa sidor. Jag bor i Umeå men reser i hela Sverige och håller utbildningar. Klassisk japansk Reiki© utbildar jag även i på distans verbalt via telefon och ZOOM. Jag utbildar också i Komyo Reikido fysiskt på olika platser i Skandinavien.
Jag har gjort 100-tals Reikibehandlingar både fysiskt och på distans. Både jag och mina elever dokumenterar alla behandlingar vi gör som ingår i den sk ”friskvården och rehabiliteringen. Genom det har vi kunnat följa de framsteg människor som får Reiki upplever.
Jag har gått utbildningar i de västliga Reiki-metoderna som adopterat Reiki som namn men valt att inte använda mig av dem idag då jag anser att de inte har någon vidare kunskap i relation till den mer ”äkta” Reikin Ryoho som bär på livsvisdom och traditioner.

Reiki Ryoho är inte energimedicin eller traditionell medicin utan tillhör den andliga medicinen med ett holistiskt synsätt på människans utveckling. Därför är idag MediReiki® ett bra komplement till den konventionella och traditionella synsättet inom medicin.

  • Jag är utbildade av Takata grenen Reikialliansen, Reiki 1 och 2 1990
  • Jikiden Reiki® steg 1 och 2 2019
  • Shihan/ Shinpinden lärare i Komyo ReikiDo© steg 1,2,3,4.
  • Shihan/ Shinpinden lärare / Gouikaden i Gendai Reiki Ho© steg 1,2,3,4.
  • Usui teate lärarkurs 2002
  • Reikimaster/lärare i klassisk japansk Reiki© egen produktutveckling sedan 1997 steg 1,2 3 inklusive Japanska tekniker och Reiju från år 2002.
  • Lärare i MediReiki® ett svenskt varumärke för vård, omsorg, friskvård, och övriga samhället.

Jag har också gått de flesta västerländska Reikimetoder som finns på marknaden men valt att inte använda dem då jag inte tycker de relaterar till ursprung och traditioner.

Jag arbetar dagligen med Reiki både fysiskt, på distans och genom utbildningar och har gjort det sedan 1990. Jag har skrivit 6 böcker om Reiki, ger ut Reikitidningen och är ordförande i förbundet för klassisk japansk Reiki© . Jag håller regelbundet Reikiträffar för de elever som studerat och gått Reiki Ryoho för mig.

Förutom de fysiska kurserna har jag en Reikiportal med årsprogram och vidareutveckling av den klassiska japanska Reikin©

Du kan lyssna på Reikipodden här

Jag höll mina första utbildningar 1993 och utbildar både privat och i organisationer sedan dess. Jag har många års utbildning från Axelsson institut 1990 – fram till idag, då jag hela tiden vidareutbildar mig inom olika metoder och ämnen som är aktuella i samhället.

Jag utbildar också dimensionella medium och meditationslärare och arbetar med flertalet kroppsterapier på solkarina.se

Min Reikibakgrund och mina rotlärare hittar du här:

Du kan också läsa mer på detta blogginlägg

Reikitidningen heter Dimensionell kunskap och har svenskt utgivningsbevis.

Sinnligkunskap AB är idag ett familje-företag inriktat på konsultverksamhet inom flera olika områden samt bokförlag med utgivning av böcker för hälsa, friskvård och personlig utveckling. Vi är ledande i branschen med mer än 30 års kunskap och erbjuder ett unikt koncept med böcker och utbildningar och produkter som du hittar i vår webbutik.

Innehar F-skatt och VatOrg.nr : 559006-6980