Jag har regelbundet Reikiträffar med mina elever.

Under träffarna har jag också en föreläsning och det finns alltid utrymme för samtal och frågor.

Vi gör självReiki och får Reiju-booster.

-ust nu har jag dem via ZOOM planerade träffar är följande datum: 6 oktober och 4 november mellan klockan 19:00-21:00

Pris för dig som gått klassisk japansk Reiki är 100 kr vid varje tillfälle deltar du i årsprogrammet så ingår Reikiträffarna Online.

Jag håller också fysiska träffar när det är möjligt för att byta Reiki, meditera och utföra booster.

Byta Reiki
Träff i Göteborg